Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13
Từ ngày: 25/3/2019 Đến ngày: 31/3/2019
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Lê Văn Giang
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
25/3/2019
- 8h30: Giao ban toàn Cục tại Phòng họp Cục
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
26/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- 9h00: Làm việc với đoàn chuyên gia Hà Lan và Bộ Nông nghiệp về kiểm nghiệm, kiểm chứng tại Phòng họp Cục (Phòng QLTCKN chuẩn bị và dự cùng)
- Đi công tác Thanh Hóa đến hết tuần
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- 14h30: Họp về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc BYT tại Phòng 1/G3/Nhà B, BYT (VPC chuẩn bị và dự cùng)
Thứ Tư
27/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- 8h00: Dự họp tại Ủy ban KHCN và MT của Quốc Hội về nước mắm (Phòng QLTCKN chuẩn bị và dự cùng)
A.Tuấn:
- Họp xử lý vi phạm ATTP
Thứ Năm
28/3/2019
A.Phong:
- 8h30: Họp liên cơ quan về sữa học đường tại P3/G3/Nhà B, BYT (Phòng QLTCKN chuẩn bị và dự cùng)
A.Tuấn:
- Họp xử lý vi phạm ATTP (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
29/3/2019
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Nghỉ phép (cả ngày)
- 14h00: Lãnh đạo Cục họp về Chỉ thị của TTCP về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới tại Phòng họp Cục (Lãnh đạo các Phòng thuộc Cục cùng dự, Phòng GSNĐ và TTTT chuẩn bị)
Thứ Bảy
30/3/2019
Chủ nhật
31/3/2019
Back To Top