Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 17
Từ ngày: 24/4/2017 Đến ngày: 30/4/2017
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Trần Việt Nga
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
24/4/2017
- 8h30: Giao ban toàn Cục tại Phòng họp Cục
C.Nga:
- 10h: Họp tại Bộ Tài Chính
A.Phong:
- 14h00: Họp Dự án ADB
- 16h00: Họp về thẩm định đề cương điều tra KAP (Phòng TTGDTT chuẩn bị) tại Phòng họp Cục
A. Giang:
- Làm việc tại Cục (cả tuần)
A.Long:
- 14h: Họp BCĐ về các giải pháp xử lý sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung, tại Ph/họp Trụ sở Chính Phủ (Phòng QLNĐTP chuẩn bị)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Ba
25/4/2017
A.Phong:
- 8h: Thăm và làm việc tại Viện Thực phẩm chức năng ( PCT. Lê Văn Giang và TP. Lê Hoàng cùng dự)
C.Nga:
- 8h30: Tiếp chuyên gia FAO (Phòng GDTT, PCHN, Công tác Thanh tra chuẩn bị và cùng dự) tại Phòng họp Cục
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 14h: Họp với Phòng PCHN về Nghị định 38 tại Phòng họp Cục
Thứ Tư
26/4/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A. Long:
- Dự bảo vệ luận văn Thạc sỹ tại Đại học Bách Khoa
C.Nga:
- 8h30: Họp về triển khai công văn 475/TTg-KSTT, tại P2/G3/Nhà B (Phòng GDTT, QLSPTP, NĐTP, TTUD dự cùng)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ (tại P1/G3/nhà B)
Thứ Năm
27/4/2017
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 8h30: Họp rà soát nội dung sửa Nghị định 178 tại Phòng họp Cục (Phòng TTr chuẩn bị, Phòng PCHN cùng dự)
A.Phong, A.Long, C.Nga:
- 14h: Họp sửa đổi Nghị định 38 của Chính Phủ về ATTP, tại P3/G3/Nhà B (Phòng PCHN chuẩn bị, các thành viên trong Ban soạn thảo cùng dự)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
Thứ Sáu
28/4/2017
A. Phong, A. Long:
- 8h30: Họp Nghị định CP quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, ghi nhãn, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (Phòng GSNĐTP chuẩn bị, các PCT, đại diện các Phòng TCKN, PCHN, GDTT, Công tác Thanh tra, QLSP dự cùng) tại Phòng họp Cục.
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Làm việc tại Cục
A. Tuấn:
- 14h: Tiếp Phó Đại sứ Niu-Di -Lân tại Phòng họp Cục (Phòng PCHN chuẩn bị, Phòng TCKN, QLSP cùng dự)
Thứ Bảy
29/4/2017
Chủ nhật
30/4/2017
Back To Top