Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 38
Từ ngày: 17/9/2018 Đến ngày: 23/9/2018
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
17/9/2018
- 08h30: Giao ban Cục.
A. Phong:
- 14h30: họp với Phòng Quản lý SPTP tại Phòng họp Cục (Văn phòng Cục cùng dự).
A. Long:
- Làm việc tại Cục (cả tuần).
A. Giang:
- Làm việc tại Cục
C. Nga:.
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
A. Tuấn:
- Họp xử lý sau kiểm tra.
Thứ Ba
18/9/2018
A. Phong:
- Làm việc tại Cục.
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C. Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
A. Tuấn:
- Họp với Thanh tra Bộ.
A. Phong:
- 16h00: Họp Hội đồng Dinh dưỡng- Thuốc để tư vấn, đề xuất tiêu chí và danh mục thực phẩm chức năng phục vụ nâng cao sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh đối với cán bộ cấp cao giai đoạn 2018-2021 do Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn chủ trị tại Phòng họp số 2, tầng 3, Bộ Y tế.
A. Tuấn:
- 14h00: Họp với Vụ Tổ chức công vụ tại Văn phòng Chính phủ.
Thứ Tư
19/9/2018
A. Phong, C.Nga:
- 8h00: Họp tại Văn phòng Quốc Hội
A.Giang:
- 9h00: Họp tại VCCI
A. Tuấn:
- Làm việc tại Cục (cả ngày).
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 14h00: Tiếp Chuyên gia ĐSQ Niu-di-lân tại Phòng họp Cục (PCTTR chuẩn bị và cùng dự)
Thứ Năm
20/9/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C. Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A. Tuấn:
- Xử lý vi phạm tại Phòng họp Cục (cả ngày) (Phòng Pháp chế - Thanh tra chuẩn bị)
Thứ Sáu
21/9/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A. Tuấn:
- Xử lý vi phạm tại Phòng họp Cục (cả ngày) (Phòng Pháp chế - Thanh tra chuẩn bị)
Thứ Bảy
22/9/2018
Chủ nhật
23/9/2018
Back To Top