Lịch công tác tuần

Tháng trước
Tuần trước
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 47
Từ ngày: 19/11/2018 Đến ngày: 25/11/2018
Tuần tới
Tháng tới
Trực lãnh đạo : PCT Nguyễn Hùng Long
Thứ/Ngày Sáng Chiều
Thứ Hai
19/11/2018
- 8h30: Giao ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Cục tại Phòng họp Cục.
A.Long:
- Đi công tác Bình Dương đến 21/11
A. Phong, C.Nga:
- 14h00: Họp với Ban Tổ chức, Phòng Quản lý SPTP, TCKN, Trung tâm ứng dụng và Đào tạo ATTP, TTGDTT, KHTC về việc chuẩn bị hội nghị khoa học quốc tế về thực phẩm chức năng tại Phòng họp Cục (Bộ phận PCHN chuẩn bị).
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
A.Tuấn:
- 14h00: Học tại Nhà khách Quốc Hội
Thứ Ba
20/11/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục
A.Giang:
- Làm việc tại Cục
C.Nga:
- 9h00: Họp tại Văn phòng Quốc hội
A.Tuấn:
- Học tại Nhà khách Quốc hội
- 14h00: Lãnh đạo Cục dự giao ban Bộ tại P1/G3/Nhà B, BYT
C.Nga:
- 14h00: Tiếp chuyên gia WHO tại Phòng họp Cục ( Phòng PCTTR chuẩn bị và cùng dự)
Thứ Tư
21/11/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Học tại Nhà khách Quốc hội (cả ngày)
Thứ Năm
22/11/2018
- 8h00: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng, Đơn vị thuộc Cục và toàn bộ chuyên viên các Phòng Quản lý sản phẩm, Kế hoạch tài chính, Văn phòng Cục, Bộ phận TTGDTT và cán bộ được phân công phục vụ Hội nghị dự Hội nghị Quốc tế về thực phẩm chức năng lần thứ 2 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội (cả ngày)
A.Tuấn:
- Họp xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)
Thứ Sáu
23/11/2018
A.Phong:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Giang:
- Đi công tác nước ngoài đến hết tuần
A.Long:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
C.Nga:
- Làm việc tại Cục (cả ngày)
A.Tuấn:
- Họp xử lý vi phạm hành chính (cả ngày)
Thứ Bảy
24/11/2018
A.Phong:
- 8h00: Dự Lễ khánh thành Trung tâm sản nhi- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Chủ nhật
25/11/2018
Back To Top