Dự thảo góp ý

Tìm kiếm

Đang tìm kiếm...
Tên dự thảo
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, công bố, quảng cáo và ghi nhãn Thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Nghị Định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm
Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (lần 3)
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 24/2013/TT-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm”
Phiếu điều tra Thực trạng năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm năm 2016
ĐỀ XUẤT NHU CẦU ĐẦU TƯ HỆ THỐNG KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG NGÀNH Y TẾ NĂM 2016 VÀ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Thông tư Ban hành Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
Dự thảo Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm (lần 2).
Dự thảo Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Dự thảo NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế (tháng 5)
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM SỮA DẠNG LỎNG
NGHỊ ĐỊNH Quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm thực phẩm  thực hiện bình ổn giá và thuộc diện kê khai giá
PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2010/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng ban hành kèm theo Thông tư số 30/2010/TT-BYT ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Về việc ban hành “Hướng dẫn Thực hành tốt sản xuất (GMP) thực phẩm chức năng”
Quyết định “Quy định yêu cầu đối với sữa phục vụ Chương trình Sữa học đường đến năm 2020
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI DẦU THỰC VẬT
Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Liên kết

Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống tra cứu
Quản lý văn bản
phugia
Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm
Hệ thống quản lý ngộ độc thực phẩm
codex

Bình chọn

Theo bạn, giao diện mới website Cục ATTP:

Thống kê truy cập

Tổng truy cập
114,959,029
Trong tháng
1,437,750
Hôm nay
7,965
Đang Online
75
Back To Top