Số/ Ký hiệu Trích yếu
01/2014/BYT-KNTP 01/2014/BYT-KNTP
35/2015/TT-BYT Thông tư số 35/2015/TT-BYT là QCVN 12-4:2015/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
38/2015/QĐ-TTg Thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại quận, huyện, thị xã và phường, xã, thị trấn của thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
23/2015/TT-BYT Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu
02/VBHN-BYT Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý phụ gia thực phẩm
2141/QĐ-BYT Quyết định thí điểm cơ chế hải quan một cửa Asean và cơ chế hải quan một cửa quốc gia
09/2015/TT-BYT Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
8/2015/TT-BYT Thông tư sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 27/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý phụ gia thực phẩm
54/2014/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sữa chế biến
122/2014/NĐ-CP Nghị định số 122/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
5182/QĐ-BYT Về việc triển khai 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 “Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm” thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế
47/2014/TT-BYT Thông tư hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
43/2014/TT-BYT Thông tư quy định về quản lý thực phẩm chức năng
34/CT-TTg Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới
34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn
100/2014/NĐ-CP Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo
08 Chỉ thị về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế
3710/BYT-ATTP Thông báo đính chính Phần II, mục lệ phí của Quyết định số 1744/QĐ-BYT ngày 16/5/2014
1971/QĐ-BYT Quyết định 1971/QĐ-BYT ngày 4/6/2014 của Bộ Y tế thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
1744/QĐ-BYT Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
QĐ216/QĐ-ATTP Nội dung và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.
13 /2014/TTLT- BYT-BNNPTNT-BCT Thông tư liên tịch Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
11/2014/TT-BYT Thông tư Quy định quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
2013/HP Hiến pháp năm 2013
06/2014/TT-BYT Thông tư danh mục hệ thống chỉ số thống kê ngành Y tế
12/2014/QĐ-TTg Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành
178/2013/NĐ-CP Nghị định số 178/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
181/2013/NĐ-CP Nghị định số 181/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
158/2013/NĐ-CP Nghị định số 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
28/2013/TT-BCT Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương
149/2013/TT-BTC Thông tư số 149/2013/TT-BTC quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm
119/2013/NĐ-CP Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi
30/2013/TT-BYT Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
24/2013/TT-BYT Thông tư số 24/2013/TT-BYT ban hành “Quy định mức giới tối đa dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm” của Bộ Y tế
20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT “Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước”
67/2013/TTLT-BTC-BYT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 - 2015
25/2013/QĐ-TTg Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
826/QĐ-TTg Quyết định số 826/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và các Quyết định ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015
11/2013/TT-BYT Thông tư số 11/2013/TT-BYT Hướng dẫn chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
550/QĐ-TTg Quyết định số 550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án truyền thông về phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép và vệ sinh an toàn thực phẩm"